JARGONLIJST

Op deze pagina vindt je een overzicht van de meeste voorkomende beroepstermen rondom de dienstverlening van Clever Strategy. In de wereld van online marketing, data en development wordt veel gebruik gemaakt van vakjargon. In onze jargonlijst vind je een kort en bondige uitleg van onze beroepstermen. Zo weet je per dienstverlening waar over gesproken wordt!

pijl

CLEVER

DIENSTEN

MEDIA

BEGRIPBESCHRIJVING
Affiliate marketingEen vorm van internetmarketing waarbij adverteerders hun partners (affiliates) belonen voor de gegenereerde verkopen of leads die de affiliate heeft aangeleverd.
Behavourial targeting / audience targetingHet segmenteren van klanten op basis van surfgedrag op internet, waaronder bezochte pagina’s, uitgevoerde zoekopdrachten, aangeklikte links en gekochte producten.
BetrokkenheidBetrokkenheid kan binnen social media een like op een pagina zijn, een reactie op een bericht of het afspelen van een video.
Bounce RateHet percentage bezoekers dat de site betreedt en deze vervolgens verlaat zonder het uitvoeren van een meetbare actie, zoals een klik op een button, het bekijken van een tweede pagina of het afspelen van een video.
Click Through Rate (CTR)Het percentage van het totaal aantal klikken wat doorklikt op het aantal vertoningen
Content marketingOmvat alle soorten marketing waarbij ‘content’ – inhoud of informatie voor de consument – wordt gemaakt en verspreid. Die content kan zowel tekstueel als audiovisueel zijn. Dit varieert van nieuws- en blogberichten over casestudy’s en handleidingen tot video’s en infographics.
ConversieratioHet percentage bezoekers dat overgaat tot een transactie.
CookieEen klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.
Cost per Aquisitie (CPA)Inkoopmethode waarbij wordt afgerekend per lead of sale.
Cost per Click (CPC)Inkoopmethode waarbij wordt afgerekend per klik op een advertentie. Dit kan een klik naar de website zijn of de totale klikken op een advertentie.
Cost per Lead (CPL)Een online prijsmodel voor advertenties, waarbij de adverteerder betaalt voor een expliciete aanmelding van een consument die geïnteresseerd is in het aanbod van de adverteerder.
Cost per Mille (CPM)Inkoopmethode waarbij wordt afgerekend per 1.000 vertoningen van een advertentie.
Cost per view (CPV)De Cost Per View, of CPV is een betalingsmodel voor online advertenties waarbij kosten per weergave worden berekend.
Customer JourneyDe customer journey is de ‘reis’ die een klant aflegt om tot de aankoop van een product of dienst over te gaan. De zogenoemde reis omvat het traject en alle contactpunten tussen een consument en een merk, product of dienst.
Direct verkeerDirect verkeer zijn bezoekers die uw website hebben bezocht door uw URL direct in de browser te hebben getypt. Het kan ook verwijzen naar bezoekers die hebben geklikt op links in hun bookmarks. Daarnaast is het ongelabled websiteverkeer.
Earned mediaAlle media-aandacht die gratis wordt verspreid. Een merk hoeft niet te betalen voor de exposure, maar heeft geen of slechts beperkt invloed op de boodschap.
eCPMEffectief bieden op kosten per 1.000 weergaven.
External PacingDe ontvanger heeft geen invloed op het tempo en de volgorde waarin hij/zij de boodschap voorgeschoteld krijgt. Voorbeelden: TV en radio commercials
Frequency (cap)Een frequency cap kan worden ingesteld om het aantal keer dat iemand een advertentie te zien krijgt te beperken.
Gemiddelde contact frequentie (GCF)Het gemiddelde aantal contacten in de doelgroep die bereikt zijn.
Google Ads (Adwords)Het online-advertentieprogramma van Google waarmee bedrijven reclame kunnen maken via zoekcampagnes, bannercampagnes, videocampagnes, shopping-campagnes en app-campagnes.
Google Search ConsoleMet deze dienst kun je als website eigenaar / beheerder de aanwezigheid van je website in de zoekresultaten van Google bijhouden en controleren.
Gross Rating Point (GRP’s)Eenheid die gebruikt wordt voor het uitdrukken van mediaprestaties van vooral televisie- en radiocampagnes. De defenitie is: 1 procent van de doelgroep, 1 keer bereiken. Het aantal GRP’s wordt berekend door het netto bereikspercentage van een bepaald mediaplan te vermenigvuldigen met de gemiddelde medium confrontatie frequentie hiervan. Voorbeeld: 45% bereik en 3 contacten betekent 145 GRP’s.
Instream videoInstream video’s worden vóór, tijdens of na video’s op YouTube weergegeven, of op sites en in apps van videopartners. Kijkers kunnen ervoor kiezen de advertentie na vijf seconden over te slaan.
Internal PacingDe ontvanger bepaald zelf het tempo en de volgorde waarin hij/zij een medium gebruikt en een boodschap voorgeschoteld krijgt. Voorbeelden: dagbladen, tijdschriften
Kijkdichtheid (KDH)Het percentage van de betreffende doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. De kijkdichtheid wordt per seconde bepaald en gemiddeld over het tijdvak of de duur van het programma.
Liquid mediaFlexibel inkopen van media, waardoor het budget zo efficient mogelijk wordt ingezet.
Native advertisingNative advertising is het publiceren van content op een platform waarbij de gebruikerservaring niet veranderd.
Organisch verkeerWebsiteverkeer uit onbetaalde zoekresultaten in zoekmachines als Google.
Outstream videoMarketeers laten hun video advertenties weergeven op websites waar geen video content op staat.
Owned mediaVorm van marketing die door de onderneming zelf wordt gepubliceerd.
Paid mediaHet kopen van bereik of aandacht. Een bedrijf heeft hierbij controle over de boodschap.
Shared mediaShared media hebben betrekking op de participatie en interactie met consumenten op social media. Voorbeelden hiervan zijn likes en shares op Facebook en retweets op Twitter.
ProgrammaticProgrammatic buying is realtime bieden op advertentieruimte om één specifieke advertentie te tonen aan één consument in één specifieke context, met behulp van software.
ReferralVerwijzing van een externe website.
RetargetingEen vorm van online adverteren waarin de potentiële klant of het bezoekgedrag uit het verleden centraal staat.
SEA (search engine advertising)SEA is het betaald adverteren in de zoekmachine op internet.
SEO (search engine optimization)SEO staat voor een verzameling van technieken die gericht zijn op het optimaliseren van websites of internetpagina’s voor de vindbaarheid door zoekmachines.
SessieduurGemiddelde sessieduur is de gemiddelde duur dat een bezoeker je website heeft bezocht.
Share of Voice (SOV)Het aandeel van de mediadruk (in GRP’s, seconden, budget) van een adverteerder t.o.v. de totale mediadruk van de concurrenten.
Social AdvertisingBetaald adverteren op social media platformen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.
UitstappercentageHet uitstappercentage van een webpagina drukt het aantal bezoekers uit dat bij het bezoeken van die pagina de website verlaat. Dit wordt uitgedrukt als percentage van het totale aantal bezoekers van de betreffende pagina.
Uniek bereikHet aantal unieke internetgebruikers dat met een online campagne wordt bereikt.
ViewsDe vertoning van een advertentie aan een potentiele site bezoeker.
Voice searchHet zoeken via spraak door gebruik te maken van een apparaat (hardware) en een digitale assistent (software) die daarop geïnstalleerd is en je helpt
Zoekmachine marketingMarketing binnen zoekmachines zoals Google en Bing.

DATA

BEGRIPBESCHRIJVING
A/B testingBij a/b testen worden 2 varianten van een uiting tegen elkaar getest. HIerbij worden gebruikers verdeeld in twee groepen: de controlegroep (deze zien variant A) en de testgroep (deze zien variant B). Hierbij kunnen verschillende elementen getest worden, zoals de indeling van een landingspagina, een call to action op een knop, gebruik van afbeeldingen of het kleurgebruik op een pagina of in een e-mail.
AankoopfunnelDe aankoopfunnel is de weg die mensen afleggen vanaf het moment dat iemand in aanraking komt met een product of merk t/m product/merk loyaliteit. Deze stappen kunnen in een funnel worden gemeten.
AlgoritmeEen algoritme is eigenlijk een soort rekenrecept. Het is een reeks wiskundige formules die wordt gebruikt om je van een startpunt naar een einddoel te leiden. Een algoritme kan zich gedurende het proces aanpassen aan de hand van allerlei gebeurtenissen die plaatvinden, wat een algoritme bijzonder maakt.
Artificial Intelligence (AI)AI of ook wel “kunstmatige intelligentie” is software die kan “denken als mensen”. Het kan redeneren, reageren en zich aanpassen.
BenchmarkEen benchmark is een manier om resultaten te vergelijken en op waarde te kunnen schatten. Het biedt een referentiekader.
Big dataBig data is een verzameling data die zo groot is dat ze niet meer te onderhouden zijn door reguliere databasemanagementsystemen. Er is geen harde definitie hoeveel data het moet zijn om big data te zijn. Big data draait volgens onderzoeksbureau rondom de 3 V’s: Volume, Velocity en Variety. Big data bestaat grotendeels uit ongestructureerde data, maar kan ook gestructureerd zijn.
BouncepercentageDit is het percentage sessies die slechts één interactie (o.a. paginabezoek of gebeurtenis) op je website heeft.
Business Intelligence (BI)Business Intelligence zorgt ervoor dat relevante informatie uit de data wordt gehaald. Dit is gebaseerd op de eigen bedrijfsactiviteiten.
Churn rateDit is het percentage klanten die afhaken of opzeggen. Het wordt ook wel het “verlooppercentage” genoemd.
Conversion Rate Optimization (CRO)CRO is het optimaliseren van het conversie percentage voor de digitale MarCom middelen. Om te zorgen dat bepaalde conversiedoelen gehaald worden.
Customer Data platform (CDP)Een customer data platform (CDP) maakt het mogelijk om de klant centraal te stellen en persoonlijke relevante communicatie te serveren over alle touchpoints.
Customer insightsZoveel mogelijk weten over je klant.
Customer Lifetime Value (CLV)Met de Customer Lifetime Value (CLV) achterhaal je de nettowaarde van een klant. Dit is van toepassing op de hele periode dat deze klant is. Dit is essentieel in het opzetten van de customer journey
DashboardingEen dashboard is er om de informatie (data) te visualiseren, waarbij je in 1 oogopslag de juiste informatie ziet.
Data layerDit is een tussenlaag, waarbij je informatie vanuit bijvoorbeeld de website doorstuurt naar een analyse tool of systemen
Data Management platform (DMP)DMP is een centrale omgeving waarbij meerdere databronnen aan elkaar gekoppeld zijn om zo inzicht te krijgen in jouw (klant) data
Data scienceBij data science doe je kennis en inzichten op vanuit de data.
Data warehouse (DWH)Een datawarehouse is een onderwerp georiënteerde, geïntegreerde, tijd geordende en niet vluchtige verzameling van gegevens ter ondersteuning van de besluitvorming van het management (definitie van Bill Inmon, wordt door velen erkend als de vader van data warehouse). Het is een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hocvragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden.
DatabaseEen database is een fysiek systeem waar gegevens worden opgeslagen
Deep learningDeep learning (ook bekend als hierarchisch leren) is een machine learning methode. Het is gebaseerd op ingewikkelde neurale netwerken (groep van verbonden zenuwcellen) die leren van grote hoeveelheden data.
Demografische dataDit zijn alle gegevens die je kunt verzamelen over een persoon. Dit is dus bijvoorbeeld het geslacht, de leeftijd, woonplaats, geloof etc.
Digital analyticsDigital analytics is het continue analyseren van online gedrag van je doelgroep en dit vertalen naar de juiste inzichten.
Fact based marketingHet bedrijven van marketing, waarbij je beslissingen zoveel mogelijk neemt op basis van data en harde feiten en zo min mogelijk op basis van intuïtie en gevoel.
FramingFraming is het sturen van een boodschap; niet zozeer door wat je communiceert maar vooral door hoe.
FunnelEen funnel is het proces om potentiële klanten tot een converteerder om te zetten. Een goede funnel stuurt/beïnvloed de potentiële klant snel tot onderaan de funnel. Ofwel een conversie.
Geaggregeerde dataGeaggregeerde data is een beknopte vorm van de data. Hierbij worden eenheden zoals datum die bestaat uit ‘jaar’, ‘maand’ en ‘dag’ geklustert.
GebruikersEen gebruiker binnen marketing is iemand die niet alleen gebruik maakt van de producten en/of diensten binnen de organisatie, maar ook van alle MarCom middelen zoals de website.
Gestructureerde dataDit is data die in een database wordt opgeslagen. De data is geordend en gelabelt en kan goed verwerkt worden.
Machine learningMachine learning is een onderdeel van AI, waarbij machines zichzelf slimmer maken door gebruik te maken van heel veel data en daar heel veel mee te “oefenen”. Hoe meer data, hoe slimmer het algoritme kan worden. Het is sterk gerelateerd aan statische wetenschap.
Marketing intelligenceDe kennis over je klant zo slim mogelijk toepassen.
Ongestructureerde dataDeze data is moeilijk te classificeren. Er is geen vastgesteld datamodel van toepassing. Het is bijvoorbeeld data van je telefoon (gesprekken, foto’s etc.), gesprekken op social media, data van Internet of Things. Deze data is moeilijker te verwerken dan gestructureerde data.
RFM analyse RFM is een afkorting voor Recency, Frequency en Monetary.
SessiesEen sessie is één of meerdere interacties op een website gedurende een achtereenvolgende periode. Een sessie wordt beëindigd indien er 30 minuten lang geen activiteit meer heeft plaatsgevonden of om middernacht.
SMARTSMART is een afkorting voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het is een methode om doelen en doelstellingen concreet en meetbaar te maken.
UitstappercentageDit is het percentage sessies die je website via deze pagina verlaat. Het is dus de laatste bezochte pagina op de website.
WaardeperspectiefDit is het perspectief van enerzijds je klanten (waarom koopt een klant bij jou) en anderzijds de leverancier (wat levert een klant op). De uitdaging is om deze waarde in balans te houden, zodat de waarde voor de klant en de waarde voor de leverancier gelijk is.

WEBSITES

BEGRIPBESCHRIJVING
.htaccessConfiguratiebestand voor servers met Apache Web Server software. Hierin kunnen bijvoorbeeld redirects en andere server instellingen in worden opgenomen.
301 redirectEen 301 redirect is een type verwijzing waarbij de server aangeeft dat de oude url permanent is verhuisd naar een nieuwe url.
404 redirectWanneer een pagina niet wordt gevonden geeft de server een 404 fout en stuurt de gebruiker door (redirect) naar een niet-gevonden pagina of toont een standaard foutmelding.
AccessibilityToegankelijkheid van je applicatie of website voor mensen met een beperking.
ALT TagEen attribuut binnen HTML waarin een tekst kan worden opgenomen die getoond wordt wanneer de afbeelding niet kan worden geladen.
APIAfkorting voor Application Program Interface. Een taal waardoor systemen met elkaar kunnen commiceren. Wijzigingen die in systeem A gemaakt worden zullen direct doorgestuurd worden naar systeem B
Back-endAlles wat je niet ziet in je browser (API calls, data verwerking, database, etc).
BranchEen versie van je git project.
BugIets wat er voor zorgt dat iets niet werkt of er uit ziet zoals het hoort.
CacheLokale opslag van bestanden van bijvoorbeeld een website. Dit zorgt ervoor dat als je terug keert naar de betreffede website, je de bestanden niet nog eens gedownload hoeft te downloaden.
CDNAfkorting voor Content Delivery Network. Een netwerk van servers die een cache aan content van websites bewaren. Deze servers zorgen ervoor dat je website snel geladen kan worden.
CMSAfkorting voor Content Management System. Systeem waarin content kan worden aangemaakt die op een website wordt getoond. Bijvoorbeeld WordPress of Magento.
CSSAfkorting voor Cascading Stylesheets. Programmeertaal waarmee het uiterlijk van je HTML pagina kan bepalen; kleuren, lettertypes, achtergronden, etc.
DKIM-RecordStaat voor DomainKeys Identified Email. Dit record valideert of de afzender het recht heeft om e-mails namens een domein te verzenden
DMARC-RecordStaat voor Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance. Dit record is een e-mailvalidatie dat wordt gebruikt om een domein te beveiligen tegen misbruik.
DNS-RecordsAfkorting van Domain Name System. Een netwerkprotocol dat op het Internet gebruikt wordt om domeinnamen naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd.
FaviconKlein icoontje wat je naast de titel van je de website ziet.
FontAnder woord voor lettertype.
Front-endAlles wat zichtbaar is in je browser (HTML, styling, interactie, etc).
GitVersiebeheer systeem voor (software) projecten. Hiermee zie je welke code wijzigingen er gemaakt zijn, door wie en op welk moment
HTMLAfkorting voor Hyper Text Markup Language. Programmeertaal waarmee pagina’s in de browser kunnen worden weergegeven.
JSAfkorting voor JavaScript. Programmeertaal waarmee je webpagina’s interactief kunt maken en data kunt verwerken.
Master branchDe hoofdversie binnen git. Doorgaans de versie die live staat.
Meta TagExtra informatie wat je in een webpagina kan opnemen voor bijvoorbeeld Google, maar wat je niet direct ziet als bezoeker. Bijvoorbeeld de auteur of de taalcode van de pagina.
PHPAfkorting voor Hypertext Preprocessor. Een programmeertaal waarin logica ontwikkeld wordt voor de complexere zaken binnen een website.
PushWijzingen die zijn gemaakt in een git branch opslaan.
RedirectsEen doorverwijzing van een url naar een andere url.
RepositoryEen git project.
ResolutieDe afmeting van – doorgaand – een scherm in pixels.
ResponsiveEen website die zich aanpast op basis van de schermgrootte.
robots.txtEen tekstbestand die zoekmachines verteld wat ze wel of niet mogen indexeren.
SPF-RecordStaat voor Sender Policy Framework. Dit is een e-mailvalidatie die voorkomt dat er spam mails vanuit een domein kan worden verstuurd.
SSLAfkorting voor Secure Sockets Layer. Dit is een veiligheidsprotocol die er voor zorgt dat data tussen de browser en server beveiligd wordt overgebracht.
UIAfkorting voor User Interface. De visuele elementen van een applicatie of website.
UXAfkorting voor User Experience. De gebruikerservaring van de UI binnen een applicatie of website.
WYSIWYGAfkorting voor What You See Is What You Get. Het is een term die gebruikt wordt voor een editor binnen een CMS waarin tekst en andere elementen geplaatst kunnen worden. Wat je hierin ziet zal je 1-op-1 in de applicatie terug moeten zien.

E-MAIL

BEGRIPBESCHRIJVING
Click Through Rate (CTR)Clicks in een e-mail t.o.v. het aantal ontvangen e-mails.
Click to Open (CTO)Clicks in een e-mail t.o.v. het aantal geopende e-mails.
DeliverabilityHet aantal e-mail dat de mailbox bereikt ten opzichte van het aantal e-mails dat niet afgeleverd wordt (bounces). Dit geeft in grove lijnen de kwaliteit van je e-mail database aan.
Hard bounceE-mail adressen die niet benaderbaar zijn doordat het e-mail adres niet bestaat of doordat hier een typfout in zit
Klachten/ComplaintsHet aantal e-mail ontvangens dat een bepaalde mail als spam heeft gemarkeerd.
Smart-runEen intelligente A/B test waarbij je een selectie van je nieuwsbrief een mail verstuurd. Na een X aantal uur / dagen kun je bijvoorbeeld de e-mail met het hoogste openpercentage naar de resterende doelgroep versturen
Soft bounceEen tijdelijke probleem bij het afleveren van een bericht. Bijvoorbeeld een volle mailbox of een ontvangende mailserver die tijdelijk niet bereikbaar is.
Split-runBeter bekend als A/B test. Dit is een verzendmechanisme waarbij 2 varianten van een e-mail naar een gelijke groep gebruikers wordt verstuurd met als doel de statistieken van verschillende varianten met elkaar te vergelijken.
UTM-taggingUTM staat voor Urchin Tracking Module. Middels UTM-tagging kan in Google Analytics het gedrag van klanten gemeten worden.